Klimasats-prosjekt

Elektrifisering og utvidelse av kollektivnettet

Fylke: Agder
Søker: MANDAL KOMMUNE
Tilskudd: 90 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Apr 2018
Type tiltak: Forprosjekt, Utslippsfri kollektivtransport
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Mandal kommune har sammen med Agder kollektivtrafikk undersøkt muligheten for å bruke elektriske busser og redusere bilbruken i sentrum.

Gjennomgangen av analysene ledet frem til en beslutning om å utrede et opplegg med bruk av mindre førerløse enheter (12–18 passasjerer). Se utredningen under.

Erfaringer

  • For kommuner som skal gjennomføre lignende tiltak, er det viktig å delta i nettverk for utvikling og uttesting av slike kjøretøy.
  • I tillegg til teknologiske utfordringer, finnes det også flere ikke-teknologiske barrierer som driftsopplegg, ruteplanlegging og kostnadseffektiv support.
Relevante lenker