Klimasats-prosjekt

Elektriske varebiler for kommunal drift

Prosjektnavn: Elektriske varebiler for kommunal drift
Fylke: Viken (N)
Søker: SARPSBORG KOMMUNE
Tilskudd: 892 500
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy