Klimasats-prosjekt

Elektriske varebiler for kommunal drift

Fylke: Østfold
Søker: SARPSBORG KOMMUNE
Tilskudd: 892 500
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Sep 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: