Klimasats-prosjekt

Elvarebiler til Geodataavdelingen

Fylke: Akershus
Søker: SKEDSMO KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Sep 2018
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Skedsmo kommunes (Lillestrøm kommune fra 2020) geodataavdeling ønsket å inspirere andre avdelinger i egen kommune til å erstatte sine fossildrevne biler med elektriske alternativer. Derfor valgte de å erstatte sine to fossildrevne varebiler med helt nye elektriske alternativer.

Allerede i 2016 vedtok Skedsmo kommune at alle deres kjøretøy skulle være elektriske innen 2020. De søkte om støtte fra Klimasats for å bytte ut to av varebilene.

I filmen forteller en landmåler fra Skedsmo kommune om erfaringene med bruk av elektriske varebiler.

Resultater

  • Det ble kjøpt inn to el-varebiler av typen Peugeot Partner for å erstatte de to dieselbilene.
  • Dette var de første elektriske varebilene kommunen kjøpte inn, og Klimasatsmidlene var utløsende for å komme i gang med å bytte ut varebiler i kommunen.
  • Den totale klimagassreduksjonen fra prosjektet ligger på omtrent 1,6 tonn per år for begge bilene. Totalt frem til 2030 vil dette utgjøre 20,8 tonn.

Erfaringer

  • Bilene oppleves som behagelige av brukerne og kommunen oppgir at de har sett positive resultater rundt støy og kjørekomfort.
  • Prosjektet har også gitt kommunen nyttig og overførbar erfaring rundt innkjøp av elbiler, noe som har kommet godt med ved utbyttingen av andre kjøretøy.
  • Kommunen opplevde at det var manglende kompetanse på fagavdelingen rundt anskaffelser og at et godt samarbeid med innkjøpsavdelingen var avgjørende. 
Relevante lenker