Klimasats-prosjekt

Etablering av fyllestasjon for biogasskjøretøy

Fylke: Vestfold
Søker: LARVIK KOMMUNE
Tilskudd: 1 950 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Aug 2022
Type tiltak: Biogass, Energistasjon, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Larvik kommune har etablert en fyllestasjon for biogass. Etter flere forsinkelser, blant annet på grunn av Covid-19, åpnet fyllestasjonen endelig høsten 2021. 

Utfordrende å finne arealer

I tillegg til bygging av stasjonen, har prosjektet omfattet utredninger, undersøkelser og forprosjekt. Larvik kommune rapporterer om at det har vært utfordrende å finne arealer for biogassfyllestasjonen.

Stasjonen brukes av blant annet ASKO, som har flere biogassdrevne lastebiler. Alle minibussene som brukes til skoleskyss i Larvik går på biogass, og nå trenger de ikke kjøre langt for å fylle.

Forbruket har i 2022 stabilisert seg på ca. 2000 kg biogass i uka. 

Relevante lenker