Klimasats-prosjekt

Etablering av fyllestasjon for biogass

Fylke: Telemark
Søker: SKIEN KOMMUNE
Tilskudd: 2 600 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Jun 2020
Type tiltak: Biogass, Energistasjon, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: