Klimasats-prosjekt

Etablering av klimaregnskap for Steinkjer kommune

Prosjektnavn: Etablering av klimaregnskap for Steinkjer kommune
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: STEINKJER KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Forprosjekt, Klimabudsjett og ledelse