Klimasats-prosjekt

Etablering av klimaregnskap for Steinkjer kommune

Fylke: Trøndelag
Søker: STEINKJER KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Mai 2017
Type tiltak: Forprosjekt, Klimabudsjett og ledelse
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: