Klimasats-prosjekt

Etablering av ladeinfrastruktur

Fylke: Akershus
Søker: AURSKOG-HØLAND KOMMUNE
Tilskudd: 80 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Jun 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: