Klimasats-prosjekt

Etablering av ladestasjoner for elbiler

Prosjektnavn: Etablering av ladestasjoner for elbiler
Fylke: Rogaland (N)
Søker: EIGERSUND KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Lade tjenestebiler