Klimasats-prosjekt

Etablering av ladestasjoner for elbiler

Fylke: Rogaland (N)
Søker: EIGERSUND KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Des 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: