Klimasats-prosjekt

Flishoggar ved Stend vidaregåande skule

Fylke: Vestland
Søker: HORDALAND FYLKESKOMMUNE/STEND VIDAREGÅANDE SKULE
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Nov 2017
Type tiltak: Energi, Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Hordaland fylkeskommune har kjøpt en flishogger til Stend videregående naturbruksskole. Flisen skal brukes til varmeproduksjon, og vil erstatte oljefyring.

Relevante lenker