Klimasats-prosjekt

Forberede bruk av elbusser i Tromsø

Prosjektnavn: Forberede bruk av elbusser i Tromsø
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: TROMS FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 4 000 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Utslippsfri kollektivtransport

Troms fylkeskommune skulle prøve ut elbusser i Tromsø. Prosjektet ble utsatt, og videreført i et nytt prosjekt med leddbusser.