Klimasats-prosjekt

Forberede bruk av elbusser i Tromsø

Fylke: Troms
Søker: TROMS FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 4 000 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Des 2018
Type tiltak: Utslippsfri kollektivtransport
Søknad:
Tilsagn:

Troms fylkeskommune skulle prøve ut elbusser i Tromsø. Prosjektet ble utsatt, og videreført i et nytt prosjekt med leddbusser.