Klimasats-prosjekt

Forprosjekt kretsløpsjordbruk i Modum

Prosjektnavn: Forprosjekt kretsløpsjordbruk i Modum
Fylke: Viken (N)
Søker: MODUM KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Forprosjekt, Landbruk og skog

Modum kommune har sett på muligheter og barrierer for et sirkulært jordbruk. Jorbruket står i en særstilling ved å kunne tilbakeføre og binde karbon i dyrket jord.

Relevante lenker