Klimasats-prosjekt

Forprosjekt kretsløpsjordbruk i Modum

Fylke: Buskerud
Søker: MODUM KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Nov 2017
Type tiltak: Forprosjekt, Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:

Modum kommune har sett på muligheter og barrierer for et sirkulært jordbruk. Jorbruket står i en særstilling ved å kunne tilbakeføre og binde karbon i dyrket jord.

Relevante lenker