Klimasats-prosjekt

Forprosjekt utnyttelse av overskuddsvarme fra Hydro

Fylke: Vestfold
Søker: HOLMESTRAND KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Nov 2018
Type tiltak: Energi, Forprosjekt, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Holmestrand kommune skulle utrede hvordan overskuddsvarmen fra Hydro og en planlagt skitunnell kunne brukes lokalt. Prosjektet ble dessverre avlyst på grunn av manglende ressurser.