Klimasats-prosjekt

Forprosjekt utnyttelse av overskuddsvarme fra Hydro

Prosjektnavn: Forprosjekt utnyttelse av overskuddsvarme fra Hydro
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: HOLMESTRAND KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Energi, Forprosjekt, Sirkulær økonomi

Holmestrand kommune skulle utrede hvordan overskuddsvarmen fra Hydro og en planlagt skitunnell kunne brukes lokalt. Prosjektet ble dessverre avlyst på grunn av manglende ressurser.