Klimasats-prosjekt

Forprosjekt energistasjon Trondheim

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Mar 2018
Type tiltak: Energistasjon, Forprosjekt, Hydrogen
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Trondheim kommune har utredet behovet og muligheten for fornybare drivstoffalternativer og energistasjoner.

Basert på kunnskapsgrunnlaget fra prosjektet fikk kommunen Klimasats-støtte i 2020 til å utrede arealer til energistasjoner (se lenke under).

Relevante lenker