Klimasats-prosjekt

Forprosjekt energistasjon Trondheim

Prosjektnavn: Forprosjekt energistasjon Trondheim
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Energistasjon, Forprosjekt, Hydrogen

Trondheim kommune har utredet behovet og muligheten for fornybare drivstoffalternativer og energistasjoner.

Basert på kunnskapsgrunnlaget fra prosjektet fikk kommunen Klimasats-støtte i 2020 til å utrede arealer til energistasjoner (se lenke under).

Relevante lenker