Klimasats-prosjekt

Forprosjekt for energistasjon på Lillehammer

Fylke: Innlandet
Søker: LILLEHAMMER KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Des 2017
Type tiltak: Biogass, Energistasjon, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn: