Klimasats-prosjekt

Forprosjekt for energistasjon på Lillehammer

Prosjektnavn: Forprosjekt for energistasjon på Lillehammer
Fylke: Innlandet (N)
Søker: LILLEHAMMER KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Biogass, Energistasjon, Forprosjekt