Klimasats-prosjekt

Forprosjekt klimasatsing i kystfiskehavner

Fylke: Nordland
Søker: FLAKSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Jul 2018
Type tiltak: Forprosjekt, Samarbeid med næringslivet, Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Flakstad kommune har kartlagt klimagassutslipp og energibruk i hele verdikjeden for kystfiske, fra transport til foredling og salg av produkter.

Forprosjektet fant et stort potenisal for både klimaeffekt, samfunnsmessig utvikling og økonomisk gevinst. Prosjektet kan også ha stor overføringsverdi til andre kystkommuner med små og mellomstore fiskefartøy.

I 2018 fikk kommunen Klimasats-støtte til å måle og dokumentere det faktiske energiforbruket i verdikjeden, blant annet fiskefartøy og -mottak. Se lenke til hovedprosjektet under.

Relevante lenker