Klimasats-prosjekt

Fossilfri byggeplass

Fylke: Akershus
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Okt 2017
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Bærum kommune søkte i 2016 om Klimasats-støtte til forprosjekt for "Fossilfri byggeplass". Kommunen fikk innvilget søknaden, og støtten dekket om lag halvparten av prosjektkostnadene på en halv million kroner. Nå har resultatene av forprosjektet blitt realisert, og Bekkestua barneskole har blitt bygd med minimal bruk av fossile energikilder. Skolen sto klar til å ta imot elever og lærere til skolestart 2019.

Gjennom dette forprosjektet har Bærum kommune vist at det er mulig å komme tett opptil hundre prosent fossilfri på byggeplasser. Kommunen regner med å ha spart utslipp tilsvarende 83 tonn CO2 i byggefasen.

Bærum kommune har en vedtatt klimastrategi med handlingsplan og opplever forankringen som en forutsetning for å ha lykkes med prosjektet.

Resultater og erfaringer

  • Forprosjektet viste at skolen kunne bygges med 98% fossilfritt drivstoff.
  • Det ble brukt andregenerasjons biodiesel som tilfredsstiller EN 15940, produsert i henhold ti EUs fornybardirektiv.
  • Kommunen anslår å ha spart 83 tonn CO2 i løpet av byggefasen.
  • Det ble opprettet dialog med entreprenører før anbudsutlysningen. Slik kunne kommunen sikre at entreprenørene hadde både kompetanse og utstyr til å følge opp forprosjektet.
  • Kommunen opplevde det som uproblematisk å erstatte fossilt drivstoff med biodiesel i anleggsarbeidet.
  • God forankring var viktig for gjennomføringen.
  • Forprosjektet viste at el og biodiesel kan erstatte de fleste operasjoner relativt uproblematisk. Mobilkraner, transport til og fra byggeplass og mindre bensindrevet utstyr er unntaket.
  • Kommunen anslår at man kan etablere byggeprosjekter som er 90-95 prosent utslippsfrie, men at dette vil gi noe høyere kostnader.
  • Tidlig dialog med bransjen lot kommunen sette høye, men realistiske, mål for prosjektet.
Relevante lenker