Klimasats-prosjekt

Framtidig kollektivløsning i Ålesundsregionen

Prosjektnavn: Framtidig kollektivløsning i Ålesundsregionen
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: ÅLESUND KOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Transportplanlegging