Klimasats-prosjekt

Framtidig kollektivløsning i Ålesundsregionen

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: ÅLESUND KOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Apr 2018
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn: