Klimasats-prosjekt

FutureBike

Fylke: Oslo
Søker: FUTUREBUILT
Tilskudd: 190 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Okt 2017
Type tiltak: Bygg, Sykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

FutureBuilt

FutureBuilt er et offentlig-privat samarbeid om forbildeprogram i byggsektoren. Programmet ble etablert i 2010 og var ment å vare i ti år. Etter 2020 ble programmet videreført som Futurebuilt 2.0.

Get a bike. Break free!

På vegne av Oslo, Asker, Bærum og Drammen kommuner, har FutureBuilt fulgt opp en internasjonal idekonkurranse fra 2013: "Get a bike. Break free! – hvordan gjøre Osloregionen til en av Europas beste sykkelregioner?" med FutureBike. FutureBike er et prosjekt og en sykkelerklæring som omfatter tre satsingsområder:

  1. Ambisiøse sykkelparkeringsnormer
  2. Sykkelvennlige kommunale virksomheter
  3. Bike'n ride – sykkelvennlige stasjoner

Mer ambisiøse normer for sykkelparkering

Som et resultat av prosjektet, har Oslo skjerpet sine sykkelparkeringsnormer betydelig. De andre tre kommunene har hatt en prosess for å utvikle nye normer, og har latt seg inspirere av både veilederen fra FutureBuilt og de foreslåtte normene for Oslo kommune.

Det forventes at Drammen, Asker og Bærum vil skjerpe sine sykkelparkeringsnormer, slik at de nærmer seg Oslo sine ambisjoner om å ligge i forkant i Europa. Det er dette ordførerne har signert på gjennom FutureBike. Ellers har København vært en viktig referanse i prosjektet, da de har svært ambisiøse sykkelparkeringsnormer.

Ny veileder om sykkelvennlige virksomheter

Veilederen om sykkelvennlige bygg kan du laste ned nedenfor. Veilederen oppsummerer FutureBuilts forventninger til hvordan forbildeprosjektene i programmet bør tilrettelegges for syklister, men kan i prinsippet fungere som en veileder for enhver byggherre med ambisjoner om å bygge sykkelvennlig. Veilederen tar for seg alle syklistens etapper når hun/han ankommer et bygg – fra adkomstvei, til parkering, garderobe og verkstedsfasiliteter.

Relevante lenker