Klimasats-prosjekt

Fyllestasjon for biogass i Drammen

Prosjektnavn: Fyllestasjon for biogass i Drammen
Fylke: Viken (N)
Søker: BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 800 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Biogass, Energistasjon, Maskiner og kjøretøy