Klimasats-prosjekt

Fyllestasjon for biogass i Drammen

Fylke: Viken (N)
Søker: BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 800 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Jan 0001
Type tiltak: Biogass, Energistasjon, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: