Klimasats-prosjekt

Fyllestasjon for biogass i Drammen

Fylke: Buskerud
Søker: BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 800 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Okt 2016
Type tiltak: Biogass, Energistasjon, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: