Klimasats-prosjekt

Fyllestasjon for biogass i Horten kommune

Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: HORTEN KOMMUNE
Tilskudd: 2 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Feb 2020
Type tiltak: Biogass, Energistasjon, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: