Klimasats-prosjekt

Gang- og sykkelbro mellom Hasseløy og fastlandet

Fylke: Rogaland
Søker: HAUGESUND KOMMUNE
Tilskudd: 215 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Aug 2017
Type tiltak: Forprosjekt, Sykkel, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn: