Klimasats-prosjekt

Gang- og sykkelbro mellom Hasseløy og fastlandet

Prosjektnavn: Gang- og sykkelbro mellom Hasseløy og fastlandet
Fylke: Rogaland (N)
Søker: HAUGESUND KOMMUNE
Tilskudd: 215 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Forprosjekt, Sykkel, Transportplanlegging