Klimasats-prosjekt

Grønnere bybaneutbygging

Fylke: Vestland
Søker: BYBANEN UTBYGGING - HORDALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Nov 2017
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt, Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Bybanen Utbygging har kartlagt klimagassutslipp fra utbyggingen av bybanen i Bergen, etablert en miljøprofil og sett på hvilke klima- og miljøkrav de kan, og bør, stille.

Tre delprosjekter

Prosjektet ble delt inn i tre delprosjekter for å:

  1. kartlegge historiske klimautslipp i bybaneutbyggingen fra materialer og drivstoff
  2. kartlegge tiltak for å redusere klimagassutslipp i byggetrinn 4 og 5
  3. innarbeide de kartlagte og vedtatte klimakravene i konkurransegrunnlagene

Mer detaljer om resultatene er i sammendraget i rapporten under.

Relevante lenker