Klimasats-prosjekt

Haram kommune – miljøvennlig transport

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: HARAM KOMMUNE
Tilskudd: 160 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Jan 0001
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: