Klimasats-prosjekt

Haram kommune – miljøvennlig transport

Prosjektnavn: Haram kommune – miljøvennlig transport
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: HARAM KOMMUNE
Tilskudd: 160 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Lade tjenestebiler