Klimasats-prosjekt

Hellesylt Hydrogen Hub (HHH)

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: STRANDA KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Okt 2017
Type tiltak: Energi, Forprosjekt, Hydrogen
Søknad:
Tilsagn: