Klimasats-prosjekt

Hellesylt Hydrogen Hub (HHH)

Prosjektnavn: Hellesylt Hydrogen Hub (HHH)
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: STRANDA KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Energi, Forprosjekt, Hydrogen