Klimasats-prosjekt

Hydrogenregion Sogn og Fjordane

Prosjektnavn: Hydrogenregion Sogn og Fjordane
Fylke: Vestland (N)
Søker: SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 800 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Energi, Forprosjekt, Hydrogen