Klimasats-prosjekt

Hydrogenregion Sogn og Fjordane

Fylke: Vestland
Søker: SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 800 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Okt 2018
Type tiltak: Energi, Forprosjekt, Hydrogen
Søknad:
Tilsagn: