Klimasats-prosjekt

Hydrogenstasjon i Vestby

Fylke: Akershus
Søker: VESTBY KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Okt 2017
Type tiltak: Energistasjon, Hydrogen, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: