Klimasats-prosjekt

Hydrogenstasjon i Vestby

Prosjektnavn: Hydrogenstasjon i Vestby
Fylke: Viken (N)
Søker: VESTBY KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Energistasjon, Hydrogen, Maskiner og kjøretøy