Klimasats-prosjekt

Interkommunalt hydrogennettverk

Fylke: Agder
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE V/BUSINESS REGION KRISTIANSAND
Tilskudd: 175 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Jan 2018
Type tiltak: Hydrogen, Nettverk
Søknad:
Tilsagn: