Klimasats-prosjekt

Interkommunalt nettverk – regional ladeplan og ladeinfrastruktur

Prosjektnavn: Interkommunalt nettverk – regional ladeplan og ladeinfrastruktur
Fylke: Rogaland (N)
Søker: LYSE AS
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Lade annet, Nettverk