Klimasats-prosjekt

Interkommunalt nettverk – regional ladeplan og ladeinfrastruktur

Fylke: Rogaland
Søker: LYSE AS
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Nov 2018
Type tiltak: Lade annet, Nettverk
Søknad:
Tilsagn: