Klimasats-prosjekt

Kaupanger næringspark for mjuke trafikantar

Fylke: Vestland
Søker: SOGNDAL KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Sep 2017
Type tiltak: Sykkel
Søknad:
Tilsagn: