Klimasats-prosjekt

Kaupanger næringspark for mjuke trafikantar

Prosjektnavn: Kaupanger næringspark for mjuke trafikantar
Fylke: Vestland (N)
Søker: SOGNDAL KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Sykkel