Klimasats-prosjekt

KI(c)K – klimavennlige Innlandskommuner

Fylke: Innlandet
Søker: OPPLANDFYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 700 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Jan 2018
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: