Klimasats-prosjekt

Kjøp av avfallsdunkar i fornybar plast

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: SANDØY KOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Mai 2017
Type tiltak: Avfall og deponi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Ved søknadstidspunkt hadde Årim i Møre og Romsdal 66 000 avfallsdunker spredt rundt i regionene. Disse avfallsdunkene var alle produsert av fossilbasert plast. Sandøy kommune (nå Ålesund kommune) ønsket å gå foran som et godt eksempel, og stilte derfor klimakrav til markedet når de skulle kjøpe inn nye dunker.

Kommunen skifter årlig ut omtrent 5000 avfallsdunker og regnet seg frem til at ved å skifte til miljøvennlige avfallsdunker ville det kuttes 42,5 tonn klimagassutslipp per år.

Det var viktig for kommunen at produksjonen av dunkene ikke gikk på bekostning av naturmangfold, og det ble derfor stilt krav om at dunkene skulle være svanemerket.

Resultater og erfaringer

  • Det ble gjennomført konkurranse om kjøp av avfallsdunker i fornybar plast.
  • 2990 avfallsdunker ble kjøpt inn og satt i bruk.
  • Total ble det spart 25,4 tonn utslipp, men dette tallet har økt etter hvert som flere dunker har blitt byttet ut.
  • Dunkene oppleves som like gode som de alternativene som ble brukt tidligere.