Klimasats-prosjekt

Klima- og energinettverket i Follo

Prosjektnavn: Klima- og energinettverket i Follo
Fylke: Viken (N)
Søker: OPPEGÅRD KOMMUNE, SAMFUNNSUTVIKLING
Tilskudd: 175 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Nettverk