Klimasats-prosjekt

Klima- og energinettverket i Follo

Fylke: Akershus
Søker: OPPEGÅRD KOMMUNE, SAMFUNNSUTVIKLING
Tilskudd: 175 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Jan 2018
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: