Klimasats-prosjekt

Klima- og miljøforum på Øvre Romerike

Prosjektnavn: Klima- og miljøforum på Øvre Romerike
Fylke: Viken (N)
Søker: NANNESTAD KOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Nettverk