Klimasats-prosjekt

Klima- og miljøforum på Øvre Romerike

Fylke: Akershus
Søker: NANNESTAD KOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Aug 2019
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn: