Klimasats-prosjekt

Klima Østfold

Fylke: Østfold
Søker: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 450 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Jan 2018
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn: