Klimasats-prosjekt

Klimaeffekt av fortetting i Kongsberg

Prosjektnavn: Klimaeffekt av fortetting i Kongsberg
Fylke: Viken (N)
Søker: KONGSBERG KOMMUNE, RÅDMANNENS STAB
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Arealplanlegging