Klimasats-prosjekt

Klimaeffekt av fortetting i Kongsberg

Fylke: Buskerud
Søker: KONGSBERG KOMMUNE, RÅDMANNENS STAB
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Nov 2017
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn: