Klimasats-prosjekt

Klimagassreduksjon fra gamle avfallsdeponi

Fylke: Rogaland
Søker: SANDNES KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Okt 2016
Type tiltak: Avfall og deponi, Biogass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn: