Klimasats-prosjekt

Klimagassreduksjon fra gamle avfallsdeponi

Fylke: Rogaland (N)
Søker: SANDNES KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Jan 0001
Type tiltak: Avfall og deponi, Biogass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn: