Klimasats-prosjekt

Klimagassregnskap i Porsgrunn og Skien kommuner

Fylke: Telemark
Søker: SKIEN KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Feb 2017
Type tiltak: Forprosjekt, Klimabudsjett og ledelse
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: