Klimasats-prosjekt

Klimagassregnskap i Porsgrunn og Skien kommuner

Prosjektnavn: Klimagassregnskap i Porsgrunn og Skien kommuner
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: SKIEN KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Forprosjekt, Klimabudsjett og ledelse