Klimasats-prosjekt

Klimakonsept for flyktningeboliger

Fylke: Akershus
Søker: AURSKOG-HØLAND KOMMUNE
Tilskudd: 1 265 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Nov 2018
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: