Klimasats-prosjekt

Klimakurs Agder 2016/2017

Fylke: Agder
Søker: AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Okt 2018
Type tiltak: Holdning og undervisning
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: