Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Jæren

Fylke: Rogaland
Søker: KLEPP KOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Jan 2018
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn: