Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Jæren

Prosjektnavn: Klimanettverk Jæren
Fylke: Rogaland (N)
Søker: KLEPP KOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Nettverk