Klimasats-prosjekt

Klimanøytral grønn fjernvarme

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Sep 2017
Type tiltak: Energi, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Stavanger kommune har gjennomført et forprosjekt med formål om å vurdere mulighetene for klimanøytral fjernvarme. Prosjektet konkluderte med at de har en rekke muligheter for å produsere klimavennlig fjernvarme. 

I 2020 fikk kommunen Klimasats-støtte til å erstatte naturgass med biokull og flis som energikilde i nærvarmenettet til Søra Bråde, et område med rekkehus og butikker. Kommunen skal bygge et underjordisk nærlager for flis, og i tillegg til å produsere varme, vil anlegget også produsere biokull (se lenke under). 

Relaterte Klimasats-prosjekter

Forprosjektet ble gjort parallelt med et annet Klimasats-støttet prosjekt på lokal produksjon og anvendelse av biokull. Resultatene fra begge forprosjektene har blitt brukt av Sandnes kommune i et pilotprosjekt om lokal produksjon av biokull og bioenergi.