Klimasats-prosjekt

Klimanøytrale bygg

Prosjektnavn: Klimanøytrale bygg
Fylke: Viken (N)
Søker: NITTEDAL-EIENDOM KF
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt