Klimasats-prosjekt

Klimanøytrale bygg

Fylke: Akershus
Søker: NITTEDAL-EIENDOM KF
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Aug 2017
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: