Klimasats-prosjekt

Klimanøytralt Forus næringsområde

Fylke: Rogaland
Søker: SANDNES KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Sep 2017
Type tiltak: Arealplanlegging, Energi, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: