Klimasats-prosjekt

Klimanøytralt Forus næringsområde

Prosjektnavn: Klimanøytralt Forus næringsområde
Fylke: Rogaland (N)
Søker: SANDNES KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Arealplanlegging, Energi, Forprosjekt