Klimasats-prosjekt

Klimapartnere Troms

Fylke: Troms
Søker: TROMS FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Apr 2018
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: