Klimasats-prosjekt

Klimapartnere Troms

Prosjektnavn: Klimapartnere Troms
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: TROMS FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet