Klimasats-prosjekt

Klimapåverknad – gjødsling i dal- og fjellbygd

Prosjektnavn: Klimapåverknad – gjødsling i dal- og fjellbygd
Fylke: Innlandet (N)
Søker: ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Forprosjekt, Landbruk og skog