Klimasats-prosjekt

Klimapåverknad – gjødsling i dal- og fjellbygd

Fylke: Innlandet
Søker: ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Jan 2018
Type tiltak: Forprosjekt, Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn: