Klimasats-prosjekt

Klimapositiv reiselivsutbygging av Varden i Kvitfjell

Prosjektnavn: Klimapositiv reiselivsutbygging av Varden i Kvitfjell
Fylke: Innlandet (N)
Søker: RINGEBU KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt