Klimasats-prosjekt

Klimapositiv reiselivsutbygging av Varden i Kvitfjell

Fylke: Innlandet
Søker: RINGEBU KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Jun 2017
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn: