Klimasats-prosjekt

Klimaregnskap i Nannestad og Akershus – muligheter?

Fylke: Akershus
Søker: NANNESTAD KOMMUNE
Tilskudd: 85 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Aug 2017
Type tiltak: Forprosjekt, Klimabudsjett og ledelse
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: