Klimasats-prosjekt

Klimaregnskap i Nannestad og Akershus – muligheter?

Prosjektnavn: Klimaregnskap i Nannestad og Akershus – muligheter?
Fylke: Viken (N)
Søker: NANNESTAD KOMMUNE
Tilskudd: 85 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Forprosjekt, Klimabudsjett og ledelse