Klimasats-prosjekt

Klimasatsning 2016

Fylke: Vestfold
Søker: TJØME KOMMUNE
Tilskudd: 260 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Jun 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: