Klimasats-prosjekt

Klimasmart landbruk i Østfold

Fylke: Østfold
Søker: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 075 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Sep 2019
Type tiltak: Holdning og undervisning, Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Klima Østfold er et samarbeid mellom 17 østfoldkommuner, Østfold fylkeskommune og fylkesmannen i Østfold. Sammen med vitenskapssenteret Inspiria, Norsk Landbruksrådgivning Øst og landbruksskolene i fylket, har Klima Østfold jobbet med å øke kunnskapen om klimatiltak i gårdsdrift.

Omfattende prosjekt om klimatiltak

Prosjektet handlet blant annet om drenering, energieffektiv bruk av jordbruksmaskiner, fornybar energi og klimasmarte landbruksløsninger. Som del av prosjektet ble det:

 • avholdt 16 kurs, samlinger og konferanser med fokus på fornybare energikilder og utfasing av fossilt drivstoff
 • gjennomført tre kursdager om drenering
 • gjennomført fire dagskurs i energieffektiv traktorkjøring
 • etablert en mobil pelletsfyr for fossilfri tørking av korn

Over 850 gårdseiere deltok

Det var stor oppslutning om kurs, samlinger og konferanser i hele prosjektet, og totalt har mer enn 850 bønder har deltatt. Prosjektet ble avrundet med en heldagskonferanse med 100 deltakere på Borregaard hovedgård i juni. Temaet for konferansen var: Et fossilfritt Østfoldlandbruk mot 2030.

Prosjektet har blitt videreført

Prosjektet var så vellykket at det ble videreført. I 2019 fikk fylkeskommunen støtte til å utvide med flere tema, blant annet laderådgivning.

I 2022 ble prosjektet utvider og videreført igjen, denne gangen med blant annet mat og karbonlagring.

Viktige erfaringer

Til andre som vurderer å gjennomføre lignende prosjekter har Klima Østfold følgende anbefalinger:

 1. Ansette en prosjektleder, helst med landbruksfaglig bakgrunn og kompetanse.
 2. Etablere en styringsgruppe, hvor følgende bør være involvert: lokalt bondelag, Norsk landbruksrådgivning, Statsforvalterens landbruksavdeling, fylkeskommunens klima eller landbruksseksjon og landbruksavdeling i kommunen.
 3. Involvere en kommunikasjonsfaglig person som kan bidra med reportasjer. Bruke sosiale medier, nettsider og pressemeldinger aktivt.
 4. Sette opp et årshjul og legge møte- og kursplaner ut fra landbrukets sesonger, det vil si unngå kurs i vår‐ og skuronna.
 5. Finne relevante og lønnsomme klimarelaterte tiltak og aktiviteter som engasjerer. Tiltakene og aktivitetene bør derfor handle om de regionale og lokale utfordringene knyttet til landbruk, klima og miljø.
 6. Planlegge kurs med gode og engasjerte foredragsholdere, ispedd praktiske eksempler og erfaringer fra entusiastiske bønder.
 7. Benytte kurslokaler som har gjennomført klimatiltak. Søke opp gode møtelokaler på gårder, grendehus, rådhus osv.
 8. Ha gode støttefunksjoner innen økonomi og administrasjon.
Relevante lenker