Klimasats-prosjekt

Klimatiltak i samarbeid med næringslivet

Fylke: Viken (N)
Søker: GJERDRUM KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Jan 0001
Type tiltak: Forprosjekt, Samarbeid med næringslivet
Søknad:
Tilsagn: