Klimasats-prosjekt

Klimatiltak i samarbeid med næringslivet

Prosjektnavn: Klimatiltak i samarbeid med næringslivet
Fylke: Viken (N)
Søker: GJERDRUM KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Forprosjekt, Samarbeid med næringslivet